Dorota Sadovská

Žlté objatie, Danubiana,

od 2. júna 2017 do

3. septembra 2017.