Laco Novomeský

Spomíname na Laca Novomeského

(27. decembra 1904 –

4. septembra 1976)