Taliansko - Rakúsky hudobno-poetický večer

13. september 2017, Rakúske kultúrne fórum Bratislava, 18.00.

Podujatie, v rámci ktorého sa hudba klaviristu a skladateľa Francesca Di Fioreho stretne vo vzájomnej interakcii s obrazmi videoumelkyne Valerie Di Matteo

a s poéziou rakúskych autorov

(Georg Trakl, Thomas Bernhard,

Ingeborg Bachmannová, Paul Celan, Friedericke Mayröcker), ktorú bude

v slovenčine čítať herečka

Andrea Karnasová.