Vychádza septembrové číslo Knižnej revue

... v ktorom je aj reportáže z augustových festivalov Mesiac autorského čítania

(od Tatiany Klimkovej) a Cap
à l´Est (od Miroslavy Vallovej).

V aktuálnom čísle však nájdete aj interpretáciu básne Šáry Buganovej Svetlá vo vode od Ivany Hostovej (báseň nájdete spolu s ďalšími v novej antológii zabudnutých poetiek, ktorú pod názvom Potopené duše pre
Aspekt zostavila Andrea Bokníková).

Viac informácii nájdete na litcentrum.sk