Vychádza októbrové číslo Knižnej revue

V aktuálnom čísle Knižnej revue nájdete aj ohliadnutie sa za Cenou Anasoft litera 2017 od

Petra Darovca, Marty Součkovej,

Veroniky Šikulovej a Zory Pruškovej.