Svetový deň poézie

21. marec bol v roku 1999 vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO za Svetový deň poézie. Jeho cieľom je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ale aj povzbudenie národných a medzinárodných aktivít v oblasti poézie :)