Válek

Do kín prichádza

dokumentárny film o jednej

z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho

a spoločenského prostredia.