Reportáž z festivalu Ars Poetica prináša spravodajstvo RTVS

Príspevok, ako aj krátky rozhovor s americkou poetkou Carolyn Forché a talianskym básnikom Claudio Pozzani, sa začína v 47 minúte a 30 sekunde rtvs.sk