Prečítajte si budúcnosť podľa vizionára súčasnej americkej poézie v novom preklade Martina Solotruka

The 12th International poetry festival Ars Poetica 2014 will start in a few weeks.