Baktérie z tristorokov starého vydania Ovídiovej epickej skladby inšpirovali bio-umelkyňu

Alebo ako Sarah Craske našla v zašitom sekáči skutočný poklad...

... tristorokov staré vydanie Ovídiovej monumentálnej epickej skladby Metamorfózy ... Za knižku, ktorá vyšla v Londýne v roku 1735, Sarah zaplatila len 3 libry. Medzi riadkami však našla aj čosi viac, čo sa dokáže premieňať, rásť a vytvárať ---- umenie.

Baktérie alebo umenie?
Baktérie alebo umenie?

*

Viac sa dozviete na
theguardian.com