Budúcnosť knižníc je aj vo vašich rukách!

Ako informační špecialisti, knihovníci, priaznivci knižníc - máte teraz možnosť zapojiť sa do celosvetovej diskusie o budúcnosti knižníc "IFLA Global Vision Discussion" #iflaGlobalVision v spojitosti s aktuálnym priebehom svetového knihovníckeho kongresu IFLA WLIC 2017 Wroclaw, Poland
Cieľom medzinárodnej diskusie je brainstorming knihovníckej komunity na celom svete, ktorý dopomôže projektovať budúcnosť zjednotenej knižničnej sféry.
Váš názor je dôležitý!
Hlasujte: https://globalvision.ifla.org/vote/ a potvrďte tak zároveň pevnú pozíciu slovenského knihovníctva v tom medzinárodnom.
Pri hlasovaní môžete využiť slovenský preklad online hlasovania/ otázok: goo.gl/Tr5W4h