Festival Ars Poetica 2003

l. viceprimátor Bratislavy Branislav Hochel prijal účastníkov medzinárodného festivalu Ars Poetica. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca prijal dnes popoludní l. viceprimátor Bratislavy Branislav Hochel delegáciu účastníkov medzinárodného festivalu Ars Poetica, nad ktorým prevzal záštitu.

V uvítacom príhovore pozdravil v mene svojom i za vedenie mesta prítomných hostí. Poďakoval sa organizátorom za úsilie a vynaloženú prácu pri príprave tohto medzinárodného stretnutia poetov. Kultúra v každej krajine nie je na ekonomickom vrchole. Vyjadril presvedčenie, že festival Ars Poetica bude prosperovať aj do budúcnosti. Zaželal všetkým príjemný pobyt v našom hlavnom meste s vierou, že nie sú tu naposledy a vždy budú srdečne vítaní. Na záver návštevy si hostia festivalu prezreli pamätihodnosti Primaciálneho paláca.

V rámci najväčšej básnickej prehliadky v dejinách našej metropoly vystúpia počas 3 dní s poetickou tvorbou básnici z Írska, Veľkej Británie, Francúzska, Fínska, Dánska, Estónska, Švédska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Čiech, Slovinska, Macedónska, ako aj juhoamerickej Brazílie.

Hlavným organizátorom festivalu je Občianske združenia Ars Poetica. Spoluorganizátormi - Občianske združenie Vlna, Obec spisovateľov Slovenska, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Divadelný ústav a Ars Cameralis Katowice. Hlavným partnerom festivalu je Moravia Steel, a.s. Festival podporili: Třinecké železárny, a.s., Poľský inštitút, Ministerstvo kultúry SR, British Council, Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva v SR a tiež Rakúske kultúrne fórum.

bratislava.sk, 2.10. 2003

Oddelenie komunikácie a marketingu - Primaciálny palác, III. poschodie
kontakt: Gabriela Kovačiková
http://www.bratislava.sk