Kollár dodnes živý na hlavnom námestí v Mošovciach

Odkaz mošovskáho rodáka dodnes žije!

...priezračné bystriny z Veľkej Fatry ....