Mária Ferenčuhová o svojej účasti na medzinárodnom festivale poézie Struga Poetry Evenings

Je nám veľkým potešením, že vďaka nominácii Ars Poetica pre projekt Versopolis bola vybranou hosťkou významného medzinárodného festivalu poézie v Macedónsku – Stružské večery poézie 2016 (Struga Poetry Evenings 2016) aj slovenská poetka – Mária Ferenčuhová. Svoju účasť na najstaršom festiavle poézie, autorka opísala nasledovne:Struga Poetry Evenings patrí k jedným z najstarších európskych festivalov poézie. Pôsobivo spája monumentálnosť a komornosť. 55. ročník sa začal veľkolepým otvorením s ohňostrojom a verejným čítaním v sále pre azda 500 ľudí – plnej! – a skončil sa na impozantnom pódiu postavenom na moste ponad rieku Drinu. Pomedzi to však festival Struga Poetry Evenings dokázal združiť tridsiatku básnikov a poetiek z celého sveta a umožnil im zakúsiť intenzívny pocit pevne zomknutej, a predsa slobodnej komunity.

Veľmi zmysluplne bolo postavené aj stretnutie básnikov platformy Versopolis s vydavateľmi a profesionálmi z oblasti poézie. Bolo čítačkou i diskusiou v jednom a vzhľadom na to, že Struga Poetry Evenings vytvárajú pre účastníkov festivalu akési programové kontinuum s presunmi na rôzne historicky i turisticky atraktívne miesta na brehu Ochridského jazera, neformálne diskusie medzi Versopolis básnikmi a profesionálmi pokračovali aj po ňom.

maria-ferencuhova_struga-poetry-evenings.jpg
Mária Ferenčuhová (tretia zľava), Struga Poetry Evenings 2016


Festivaly poézie sú výkladnou skrinkou vkusu organizátorov. Struga Poetry Evenings má latku nastavenú vysoko, a zároveň sa vyznačuje veľkou otvorenosťou k rôznym spôsobom písania poézie. Rovnako podstatná je pre festival edičná činnosť: vydáva katalóg, ktorý je vlastne antológiou súčasnej poézie, i niekoľko viacjazyčných publikácií. Tohto roku napríklad vydal výber z poézie Margaret Atwood, ktorá bola laureátkou festivalového ocenenia Zlatý veniec 2016.

Nepovažujem vôbec za prehnané priznať, že Struga Poetry Evenings 2016 patria k najintenzívnejším zážitkom môjho poetického roka!

Mária Ferenčuhová