Medzinárodný festival Ars Poetica

"Najväčšiu básnickú show v dejinách Bratislavy" pripravujú Občianske združenie Ars Poetica v spolupráci s Obcou spisovateľov Slovenska, Občianskym združením Vlna, pod záštitou Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a za účasti hlavného partnera festivalu Moravia Steel, a. s.

Cieľom Medzinárodného festivalu Ars Poetica je aspoň na pár dní vytvoriť na Slovensku ostrov kvalitnej poézie a predstaviť tvorbu dvadsiatich významných básnikov z trinástich krajín sveta. Popri perspektívnych mladých autoroch zo susedných štátov privíta hlavné mesto aj renomovaných básnikov, napríklad laureátku niekoľkých cien, Škótku Liz Nivenovú (1952), ktorá píše po anglicky a škótsky. Rada kombinuje poéziu s inými druhmi umenia. Pri podobných umeleckých podujatiach boli jej básne vyrezané do dreva, vyryté do kameňa i kovu. Liz Nivenová sa navyše profesionálne zaoberá škótskou jazykovedou, je autorkou niekoľkých vedeckých publikácií a zúčastnila sa na mnohých európskych jazykových fórach.

Ír Peter Sirr (1960), autor piatich básnických zbierok, pracoval ako riaditeľ Írskeho spisovateľského centra. V roku 1982 získal cenu Patrick Kavanagh Award. Okrem písania sa venuje aj prekladu a redaktorskej práci v básnickom štvrťročníku Prehľad írskej poézie. K pozvaným hosťom patrí Fínka Anni Sumari, jedna zo zostavovateliek antológie škandinávskej poézie, Švéd Par Hansson, Rakúšan Helwig Brunner, aj u nás známi Aleš Šteger a Primož Repar zo Slovinska, vynikajúca mladá česká poetka Kateřina Rudčenková či moderné strednoprúdové Poľské džezové trio, kombinujúce energický džez a swing. Slovensko budú zastupovať básnik Peter Macsovszky s hudobníkom Júliusom Fujakom, Mária Ferenčuhová, Stanislava Chrobáková Repar a Karol Chmel. Podujatie sa uskutoční v dňoch 1.- 5. októbra, pričom 2., 3. a 4. októbra vždy o 19.00 hod. vystúpia básnici v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave. Súčasťou programu budú diskusné fóra, koncerty a VJ sety. Organizátori zároveň pripravili antológiu festivalu, v ktorej sa budú v anglickej a slovenskej verzii prezentovať účastníci podujatia.

hn.online.sk, 23.9.2003.