Francisci pred popravou napísal báseň...

Poslednú.

Prečítajte si článok Romana Kebíska o vypätom momente Francisciho živote a jeho poézie.


A čo o tejto skúsenosti píše Fnacisci vo vlastnom životopise?

"Moja utrápená matka, ktorá už ani sĺz nemala, dívala sa na náš pochod pred náhly súd. Bola so sebou doniesla koniec plátna, že nás obesených dá posnímať a tým plátnom pozakrúcaných pochovať."

Ján Francisci
Ján Francisci ako kapitán slovenských dobrovoľníkov
Peter Michal Bohúň, 1849–1850, olej na plátne
Zdroj: webumenia.sk