Planéta HD 131399A, alebo rukolapné DADA podľa návodu Tristana Tzaru

Čo všetko sa dá vyčarovať z jediného novinového výstrižku magickým postupom manifestu DADA? Sami sme chceli získať rukolapný dôkaz. A preto sme sa (s vami) zapojili do "DADA-akcie" a prešli od slov k činom. Teda vlastne od slov k slovám :)

Zo všetkých možných možností sme náhodne vybrali jedny noviny. Presnejšie povedané jeden konkrétny výtlačok jedného konkrétneho vydania jedných konkrétnych novín. V ňom sme si zvolili článok, na ktorý nám intuitívne padol zrak. A v tomto bode sme mohli začať postupovať podľa slávneho manuálu Tristana Tzaru. My sme si však okrem toho slová článku očíslovali. Všetci čísla sme spísali na papier a každé jedno vystrihli. Následne sme ich vložili do magickej zaváraninovej fľaše a dobre tým všetkým zatrepali. A potom to prišlo. Veľký výdych a chvíľa napätia nad osudím textu :) Začali sme "žrebovať" čísla a zapisovať ich. Toto poradie nám "nadiktovalo" našu "báseň".

TECHNICKÁ POZNÁMKA: Už v procese tvorby nám bolo čoraz jasnejšie, že v slovenčine pádové koncovky niekedy až príliš "vystrkujú rožky" a bránia homogenite vznikajúceho textu. V iných jazykoch – bez pádových koncoviek – by DADA-báseň pôsobila omnoho "vybrúsenejšie" aj bez najmenšieho "koncovkového zábrúsenia" :)

Vystrihnutá pôvodina z Hospodárskych novín :)
Vystrihnutá pôvodina z Hospodárskych novín :)


A tu je náš výsledok:

Planéta HD 131399A

By tím teóriu 16

zapadla štyrikrát objavenou

vyvrátila však vlastnosťami deň hviezd

za roky doteraz

vojny

tri slnká súhvezdí ako nástroj tajomstva

série rokov zároveň

astronómovia Shere.

Jedna je Zem HD 131399Ab alebo teleso

320 len z trojice je približne z troch

Kentaurov našich univerzálne nestabilných miliónov systémov

celkom bez Tretieho obiehania

plynmi, čo boli hviezdami.

Zažívali v obdobiach obyvateľov a obiehali

totiž

plynmi sa aj skrývali aj planétu

najjasnejšou exoplanétou problémov a Jupitera

exoplanéta Kentaur skrýva vedenie byť svojimi alebo byť so sebou

starými hviezdnymi závislosťami považované za konštantný

Tretí systém hviezd je prvým telesom svetelných lúčov,

vytvorené systémy a

HD 131399 a planéta sa východ od TretiehoPíše sa rok 1916, Hugo Ball v Kabarete Voltaire v Zurichu
predstavuje svoj "Dada" manifest ...