Poetické duše zažili oslobodenie s poprednými svetovými básnikmi

Už 13. ročník festivalu Ars Poetica pod názvom Oslobodenie poéziou priviedol v dňoch 17. – 21. novembra do Bratislavy 21 popredných svetových básnikov, ktorí spolu s recitáciou svojich originálnych básní ich nechali splynúť s vizuálnym DJ-ingom. Festival dotvorili koncerty i špeciálny filmový program. (This article is available only in Slovak language.)

K headlinerom tohto ročníka patrili najmä štyria súčasní čínski nezávislí básnici, ktorí podstatu svojej kultúry v Bratislave sprítomnili nielen svojimi básnickými dielami, no atmosféru dotvorilo aj tanečné multimediálne vystúpenie. „Horizont Číny“ tak právom tvoril jednu z hlavných línií festivalu.

Odstránenie jazykovej bariéry

K výraznému slovu sa tiež dostal projekt Versopolis s medzinárodným večerom poézie, ktorý sa uskutočnil 19. novembra v Berlinke. Versopolis predstavuje európsku básnickú platformu, ktorá vytvára nové príležitosti pre neznámych európskych básnikov. Cieľom projektu je odstrániť jazykovú bariéru, na ktorú akokoľvek nadaný básnik narazí pri snahe odovzdať báseň za hranice svojej krajiny.

Deskripcia a imaginácia

Pozvanie na medzinárodný večer poézie prijalo 6 básnikov z Holandska, Veľkej Británie, Švédska, Flámska (Belgicko), Slovinska a Tirolska (Rakúsko). V každom pásme tak odznela ich tvorba v pôvodnom znení i v slovenskom preklade, ktorý interpretovali Lucia Hurajová a Ľubomír Bukový.

Vizuálna artistka Maria Barnas z Holandska s básňami Vyber tému, aby to bolo živšie (Holandský hosť); Tam, kde číta básnik a Matky poukázala na to, ako veľmi sa môže mýliť deskripcia a pravdu mať imaginácia. Ku svojim básňam vytvorila aj krátky experimentálny film, ktorý mali návštevníci možnosť vidieť v rovnaký deň v rámci videopásma.

Kurz písania i videopásma

Pre ďalšieho z poetov, Harryho Mana z Veľkej Británie, najmladšieho z účastníkov, zase nič neostalo vo svete poézie nemožné. Hoci ako jediný z účastníkov ešte nemá zbierku, víťazi prestížneho Ocenenia T. S. Eliota Sinéad Morrissey a George Szirtes o ňom hovoria: „Harry Man je jedným z mladej generácie básnikov, ktorý formuje svoj svet a pritom ten náš.“

V duchu tohto výroku a s pocitom, že poézia je obrovským multilógom sa organizátori rozhodli ostať neviazaní len slovom. Ars poeticu tak doplnilo i niekoľko videopásiem, koncertov, vizuálnych DJ-ingov a sekcia filmov v Kine Lumiére. V sobotu sa napokon uskutočnil voľný kurz tvorivého písania „Prines svoju báseň“.

Text: Petra Vrablicová
Zdroj: nasenovinky.sk