Poetický plenér v Berlíne

Poetické spracovanie témy Rodné mesto na križovatke (Birth place on a crossroad) bolo hlavnou témou mimoriadne úspešného stretnutia účastníkov poetického plenéru v Berlíne, ktorý sa konal v termíne od 30. júna do 3. júla 2018. Akciu usporiadal Bulharský kultúrny inštitút v Berlíne ako debutové podujatie a zároveň inšpiráciu pre ďalšie kultúrne inštitúty. Prvý ročník básnického plenéru sa stretol s vysokou návštevnosťou verejnosti.
Na podujatí sa zúčastnili bulharskí básnici Petar Čuchov a Ivan Christov (v roku 2007 sa ako hudobníci predstavili aj slovenskému publiku na medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica), bulharská poetka Amelia Ličeva a slovensko-bulharská poetka Dimana Ivanová, ktorá bola taktiež účastníčkou festivalu Ars Poetica v roku 2013.

Pred berlínskou stenou zľava Petar Čuchov, Dimana Ivanová, Amelia Ličeva, Ivan Christov
Pred berlínskou stenou
zľava: Petar Čuchov, Dimana Ivanová, Amelia Ličeva, Ivan Christov

Úlohou básnikov bolo napísať štyri básne o rôznych miestach – Brandenburskej bráne, Pomníku zavraždeným Židom Európy, Sony centre a Budove Ríšskeho snemu. Účastníci plenéru svoje básne neskôr čítali pred publikom v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu. Ich hudobným doprovodom boli skladby v štýle etno-rock od Ivana Christova a Petara Čuchova.

NIektoré z básní sú v bulharčine dostupné online aj v Literárnom vestíku na tomto linku bsph.org