V domčeku Maše Haľamovej dodnes vládne magické čaro

afhafh

sgskgh

Súvisiace:

Poetka Maša Haľamová