Festival 2016

16. – 21. november / V-Klub / SNG - Café Berlinka / Kino Lumière / Filozofická fakulta UK, / Malewill Café.

ap-2016-spolocna.jpg
Ars Poetica 2016, spoločná fotografia, V-klub


ap-2016

Sledujte nás aj na Ars Poetica Facebook


Spot

Pozývame vás na 14. ročník medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2016,
ktorý sa uskutoční od 16. do 21. novembra v Bratislave. Pozrite si náš spot.

Umelecký koncept: Martin Solotruk
Grafika: Andrea Labudová
Tvorba spotu: Zden Hlinka
Postprodukcia a zvuk: Martin Merc, K2 zvuk
VO: Lucia Hurajová


Program

ap-2016


Projekt Versopolis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Večer poézie Versopolis sa uskutočňuje s podporou programu EU Kreatívna Európa

versopolis_logo-slogan.jpg eu_logo.jpg


Umelci Ars Poetica 2016

ushaakella.jpgUsha Akella (IN) je autorkou štyroch básnických zbierok, scenáristkou a producentkou muzikálov. Od roku 2015 pôsobí ako kultúrna veľvyslankyňa mesta Austin, hlavného mesta štátu Texas. Je organizátorkou prvého amerického festivalu venovaného juhoázijskej poézii Matwaala. Založila Poetry Caravan, organizáciu, ktorá prináša poéziu znevýhodneným skupinám – dôchodcom, týraným ženám a ľuďom pripútaným na lôžko v nemocniciach. V júni tohto roku sa zúčastnila na autorskom čítaní v britskej Snemovni lordov. Venuje sa aj písaniu cestopisov a poviedok a rozhovorom so spisovateľmi a akademikmi.

Kacper Bartczak (PL) kacper_bartczak-1.jpgje básnik, prekladateľ poézie a literárny kritik, ktorý svoju akademickú dráhu zasvätil americkej literatúre. Je autorom piatich básnických zbierok. Jeho najnovšia zbierka Wiersze organiczne (Organické básne, 2015) bola v roku 2016 nominovaná na významné poľské literárne ceny Silesius a Gdynia. Kacper je tiež autorom monografií In Search of Communication and Community: The Poetry of John Ashbery (Hľadanie komunikácie a komunity: Poézia Johna Ashberyho, 2006), Świat nie scalony (Rozdelený svet, 2009) a zbierky literárnokritických esejí, za ktorú získal v roku 2010 výročnú cenu časopisu Literatura na Świecie.

bertrand-claudine.jpgClaudine Bertrand (CA) je kritikou považovaná za jednu z najvýznamnejších poetiek súčasnosti. Pôsobí aj ako pedagogička a novinárka. Študovala na Québeckej univerzite, kde ukončila magisterské štúdium literárnej vedy. V roku 1997 získala cenu Prix de la Renaissance française za zbierku L’Amoureuse intérieure. (Vnútorná milenka). Za zbierku Le corps en tête (Telo vo výklade) sa v roku 2001 stala laureátkou medzinárodnej Ceny Tristana Tzaru. Za svoje zobrané dielo získala v roku 2010 Cenu Grand Prix international des poètes francophones (Medzinárodnú cenu frankofónnych básnikov). V roku 2011 jej knižne vyšiel výber z poézie 1983 – 2010 Rouge assoiffée. (Smädná ruža).

Irène Gayraud (FR) gayraud-ire-768-ne.jpg poetka, spisovateľka a akademička, sa narodila vo francúzskom mestečku Sète. Publikovala zbierky à distance de souffle, l’air (Odfúknuť vzduch, 2014) a Voltes (Prehupnúť sa, 2016). Vydanie jej najnovšej knihy Plus loin tranche une lame (Vytrvalo krájať čepeľ) je naplánované v kalendárnom roku 2016. Gayraudová prekladá z taliančiny, zo španielčiny a z nemčiny. V spolupráci s Christophom Mileschim preložila zbierku Dina Campanu Orphiques et autres poèmes (Orfeumismy a iné básničky, 2016). Venovala sa aj štúdiu hudby, čo ju viedlo k hľadaniu spôsobov, ako prepojiť hudbu a poéziu. Jej snaha vyvrcholila spoluprácou s niekoľkými skladateľmi. Okrem iného má doktorát z komparatistiky z parížskej Sorbonny a vyučuje literatúru.

Viac informácií o autorke: irenegayraud.wordpress.com

Hawangarda

Kaja Puto (PL) hawantgarda.png novinárka, editorka, vydavateľka, občianska aktivistka. Zaujíma sa najmä o východnú Európu, Južný Kaukaz, nemecko-poľské vzťahy, migračnú politiku a politickú situáciu v Európe. Je viceprezidentkou vydavateľstva Ha!art, organizuje verejné zbierky a pracuje aj ako hlavná editorka knižnej série Czyli nigdzie (Takže nikde).

Piotr Marecki (PL) docent Jagelovskej univerzity v Krakove, prednáša aj na Filmovej škole v Lodži. Je jedným zo zakladateľov vydavateľstva Korporacja Ha!art a od roku 1999 je jeho riaditeľom a šéfredaktorom.

Kaja Puto: Keleti bloc blocks

Piotr Marecki: Scénická poézia

Viac info v angličtine

Mila Haugová (SK) haugova-mila_foto-david-koronczi.jpgje jednou z najpoprednejších, najprekladanejších a najplodnejších slovenských poetiek. Narodila sa v Budapešti. Detstvo prežila v Nitre, Topoľčiankach a Zajačej Doline neďaleko Levíc. Absolvovala Agronomickú fakultu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracovala ako agronómka a neskôr ako stredoškolská učiteľka. Jej knižným debutom je zbierka básní Hrdzavá hlina (1980), ktorú vydala pod pseudonymom Mila Srnková. Vo vydavateľstve Ars Poetica publikovala básnické zbierky Plant Room a Biele rukopisy, v tomto kalendárnom roku je naplánované vydanie jej novej básnickej zbierky Srna pozerajúca na Polárku.

Daniel Hevier (SK) daniel-hevier.jpgnarodil sa v Bratislave. Absolvoval FFUK v Bratislave (slovenský jazyk – estetika). Takmer celý doterajší život bol v slobodnom povolaní. Venuje sa tvorbe pre dospelých i pre deti. Píše básne, prózu, esejistiku, texty piesní, prekladá sporadicky z angličtiny, spolupracuje s divadlami, rozhlasom, televíziou, filmom. Je priekopníkom tvorivého písania na Slovensku. Venuje sa aj výtvarnému umeniu a hudbe, vytvára autorské knihy (artist's books) a multimediálne projekty (hudba-spev-slovo-vizuálno). Vydal takmer sto kníh.

Viac informácií o autorovi: hevi.sk

Kristina Hočevar (SI) hocevar-kristina.jpgje poetka a absolventka Ľubľanskej univerzity v odbore slovinský jazyk a všeobecná jazykoveda. Je autorkou básnických zbierok: V pliš (Do plyšu, 2004), Fizični rob (Fyzické ostrie, 2007), Repki (Chvosty, 2008), Nihaji (Oscilácie, 2009) a Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda (Hliník na zuboch, krieda na perách, 2012). Za zbierku Tails (Chvosty)získala cenu Zlatý vták a bola nominovaná na cenu Veronika. Za knihu básní Hliník na zuboch, krieda na perách získala Jenkovu cenu, ktorú udeľuje Zväz slovinských spisovateľov. Hočevarovej básne boli preložené do angličtiny, poľštiny, hebrejčiny, maďarčiny a ďalších jazykov.

Adam Horovitz (UK) adam-horovitz-photo.jpgje básnik, novinár a vydavateľ. Jeho básne vyšli vo viacerých časopisoch a antológiách vrátane básnickej spomienky na frontových básnikov z čias prvej svetovej vojny, nazvanej 1914: Poetry Remembers (2014), ktorú redigovala súčasná poetka Carol Ann Duffy. Je autorom troch pamfletov: Next Year in Jerusalem (O rok v Jeruzaleme, 2004), The Great Unlearning (Veľké neučenie sa, 2009) a Waiting for the Flame (Čakanie na plameň, 2014). Jeho prvá básnická zbierka Turning (Otáčanie) vyšla v roku 2011. Ako básnik oficiálne spolupracoval s festivalom Glastonbury. V roku 2014 mu vyšiel vo vydavateľstve History Press memoárový experiment s názvom A Thousand Laurie Lees.

Dirk Hülstrunk (DE) huelstrunk_foto_toby_heyel_klein.jpgje umelec zaoberajúci sa zvukovou poéziou a umením recitácie. Je tiež spisovateľom, učiteľom tvorivého písania a organizátorom akcií kombinujúcich výtvarné umenie a poéziu. Pochádza z Frankfurtu nad Mohanom. Jeho tvorba vychádza z dadaizmu, surrealizmu, ako aj z fluxusu, ale inšpiruje sa aj bítnikmi, popom a modernou elektronickou zvukovou poéziou. Vydal knihy Echt (Skutočne, 1995), Sitzen Gehen Stehen (Sedieť, ísť, stáť, 1997), Antikörper/Antibodies (spolu s Brandstifterom, 2009, 2013). Je autorom mnohých sólových audionahrávok, ako napr. Wer ist Erwin? (Kto je Erwin?, 2004), Free Mouse Jazz – HuelsTrunKollektiv (2011), či Müüü (2014).

Viac informácií o autorovi: dirkhuelstrunk.de

Manfred Chobot (AT) manfred-chobot.jpgsa narodil vo Viedni a pôsobí ako autor na voľnej nohe. Je autorom 11 básnických zbierok, 24 prozaických diel, dvoch románov, dvoch kníh fotografií a dvoch kníh pre deti. Jeho zbierky poézie boli preložené do angličtiny, francúzštiny, španielčiny, slovenčiny, češtiny, poľštiny, bulharčiny, a spoločná publikácia s Aminurom Rahmanom, do bengálčiny. Chobot je členom predstavenstva spolku autorov IG AutorInnen a spolku Grazer Autorenversammlung. Okrem toho je členom asociácie Podium a medzinárodného združenia autorov Kogge. Je spoluzakladateľom 1. Wiener Lesetheater a 2. Wiener Stegreiftheater (Prvé viedenské divadlá umeleckých čítačiek). Ako editor sa podieľal na vzniku publikácie Lyrik aus Österreich (Lyrika z Rakúska) a je tiež autorom viac než päťdesiatich rozhlasových hier.

Viac informácií o autorovi: chobot.at

Richard Kitta (SK) richard-kitta.jpgmultimediálny umelec, básnik, vydavateľ, kultúrny aktivista a vysokoškolský pedagóg. Je autorom básnických zbierok Zem tajných obojživelníkov – básne v p(r)óze (2004) a Vynález dúhy (2006). Jeho neskoršiu umeleckú tvorbu charakterizujú najmä interaktívne a kinetické objekty, site-specific inštalácie a environmenty, ako aj nové formy vizuálnej poézie. Od roku 2012 vedie otvorený výstavno-publikačný projekt New Poetry Forms, určený pre vizuálnu poéziu. Od roku 2009 je šéfredaktorom umeleckého periodika Enter. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom literárnej platformy Európsky dom poézie Košice
sukrita-paul-kumar.jpgSukrita Paul Kumar (IN) sa narodila v Keni, kde aj vyrastala. Pôsobí ako poetka, prekladateľka a literárna kritička. Nedávno ju vymenovali na prestížny post Aruna Asaf Ali Chair v Cluster Innovation Centre Dillíjskej univerzity. Vydala básnické zbierky Dream Catcher (Lapač snov), Poems Come (Básne prídu), Without Margins (Bez rozdielov) a Folds of Silence (Záhyby ticha). Jej najvýznamnejšia literárnokritická práca je Narrating Partition and The New Story (Časť príbehu a ten nový). Ako editorka má významný podiel na diele Speaking for Herself: Asian Women’s Writings (Sama za seba: Tvorba ázijských spisovateliek).
Giorgi Lobžanidze (GE) giorgi-lobzanidze.jpgje gruzínsky básnik a prekladateľ. Narodil sa v meste Chašuri. Absolvoval Fakultu orientalistiky Tbiliskej univerzity a ašpirantúru z dejín náboženstva a mystiky na Fakulte teológie Teheránskej univerzity. Obhájil dizertačnú prácu na tému Ježiš a Mária v Koráne. Je autorom troch básnických zbierok. Preložil do gruzínčiny poéziu mnohých arabských a perzských klasických básnikov, v roku 2007 získal iránsku cenu Kniha roka za najlepší preklad Koránu do cudzieho jazyka. Vyučuje arabský jazyk a literatúru na Tbiliskej univerzite a vedie Centrum štúdia arabskej kultúry pri Kaukazskom dome v Tbilisi. Je redaktorom literárneho časopisu APRA-17.
Vladimir Martinovski (MK) vladimir-martinovski.jpgje básnik, prozaik, esejista, literárny kritik a prekladateľ. Pôsobí ako docent na Katedre literatúry a komparatistiky Fakulty filológie Blažeho Koneského Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, kde vyučuje komparatívnu poetiku. V roku 2007 získal titul PhD. na Sorbonne Nouvelle, University Paris III. Je autorom siedmich básnických zbierok: Morska mesečina (Morský mesiac, 2003), Skrieni pesni (Skryté básne, 2005), I voda i zemja i ogan i vozduch (A voda a zem a oheň a vzduch, 2006), Kvarteti (Kvartetá, 2010), Pobrzaj i počekaj (Pohni sa a čakaj, 2011), Pred i po tancot (Pred tancom a po tanci, 2012) a Vistinska voda (Pravá voda, básne, 2014). V roku 2014 získal ocenenie Knight of Written Word Prize (Rytier medzi spisovateľmi).

sonnetmondal.jpgSonnet Mondal (IN) je zakladateľ a šéfredaktor The Enchanting Verses Literary Review. Je autorom ôsmich básnických zbierok a jeho najnovšia tvorba bola uverejnená v časopisoch The Mcneese Review (McNeese State University), Sheepshead Review (University of Wisconsin, Green Bay), Common Ground Review (Western New England University), The Penguin Review (Youngstown State University), či v Sanskrit Magazine (University of North Carolina). V marci tohto roku boli jeho básne v slovinskom preklade odvysielané v programe Literarni nokturno, v slovinskom verejnoprávnoprávnom rozhlase. Jeho básne boli preložené do hindčiny, taliančiny, španielčiny, slovinčiny, čínštiny, turečtiny, macedónčiny, bengálčiny a arabčiny.

Viac informácií o autorovi: www.sonnetmondal.com

Sonnet Mondal a Sangeeta Majumder Echoing Shadows

José Luís Peixoto (PT) foto-de-jose-luis-peixoto.jpgje jedným z najväčších talentov súčasnej portugalskej literatúry. Narodil sa v portugalskom regióne Alentejo a vyštudoval literatúru na Universidade Nova de Lisboa v Lisabone. Jeho prvý publikovaný román bol ocenený literárnou Cenou Josého Saramaga. Získal Cenu portugalskej asociácie spisovateľov za najlepšiu básnickú zbierku roka publikovanú v Portugalsku a Cenu Daniela Fariu za poéziu. Za svoje romány získal ocenenia Calamo (Španielsko) a Libro d’Europa (Taliansko). Okrem toho bol nominovaný na ceny Femina (Francúzsko), či Impac Dublin (Írsko). Peixotove práce sú súčasťou mnohých antológii vo všetkých svetových jazykoch a jeho romány boli preložené do viac ako dvadsiatich jazykov.
Eleanor Rees (UK)rees_eleanor.jpg pochádza z mestečka Birkenhead neďaleko Liverpoolu. Za zbierku pamfletov Feeding Fire (Kŕmenie ohňa, 2001) získala v roku 2002 Cenu Erica Gregoryho a jej prvá knižná zbierka Andraste’s Hair (Andrastine vlasy)bola nominovaná na Forwardovu cenu za najlepší debut v Británii, ako aj na Cenu Glen Dimplex pre najlepších začínajúcich autorov. Svoju druhú zbierku nazvala Eliza and the Bear (Eliza a medveď, 2009). V roku 2014 získala doktorát za prácu Making Connections: The Work of the Local Poet (Vytváranie spojení: Tvorba miestnej poetky) na univerzite v Exeteri. O rok neskôr vydala zbierku Blood Child (Krvavé dieťa).
Ivica Ruttkayová (SK) ruttkayova-ivica.jpgje rozhlasová publicistka, poetka, spisovateľka, dramatička. Od roku 1989 pôsobí ako rozhlasová redaktorka, venuje sa kultúrno-umeleckej publicistike, prevažne vo vysielaní Rádia Devín. Debutovala básnickou zbierkou Anjeličkárka – Komentáre (2002). V roku 2007 jej vyšla zbierka krátkych próz a rozhlasových dramatických textov Marylin miluje literatúru. Je autorkou rozhlasových hier Dievča na telefón (2005) a Dekády (2007). V roku 2012 publikovala básnickú zbierku Hadia žena, ktorá bola ocenená výročnou prémiou Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú tvorbu. V roku 2015 publikovala básnickú zbierku Vodné znamenia 2., ktorú ilustrovala výtvarníčka Ingrid Zámečníková.

Subodh Sarkar (IN) suboth-sarkar.jpgvíťaz Indickej národnej ceny Akadémie Sahitya 2013, docent angličtiny na City College Univerzite v Kalkate. Bol šéfredaktorom a spolupracovníkom redakcie Akadémie Sahitya, ktorá vydáva odborný časopis Indická literatúra. Počas tridsiatich piatich rokov aktívnej činnosti publikoval dvadsaťdeväť kníh v bengálčine a štyri v angličtine. Je držiteľom ocenenia Bangabhushan, ktoré udeľuje vláda Západného Bengálska za prínos v rôznych odvetviach, ako aj držiteľom národnej ceny Gandadára Mehera udeľovanej Sambalpurskou univerzitou. V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci profesor na University of Iowa v rámci Fulbrightovho štipendijného programu.

Viac info na: www.subodhsarkar.com

Vytautas Stankus (LT) stankus.jpgbásnik a prekladateľ žijúci vo Vilniuse. Vyštudoval anglický jazyk na Litovskej pedagogickej univerzite. Od roku 2007 publikuje básne časopisecky. Za svoju prvú knihu poézie Vaikščiojimas kita ledo puse (Prechádzka po opačnej strane ľadu, 2009) získal Cenu Zigmasa Gaidamavičiusa-Gėlėho za najlepší básnický debut. Literárni kritici označujú Stankusa za jedného z najvýraznejších litovských básnikov. Jeho druhú básnickú zbierku Iš veidrodžio, už (Zo zrkadla, odzadu, 2014) vyhlásili vo februári 2015 za najlepšiu litovskú básnickú zbierku uplynulého roka.
Jaromír Typlt (CZ) typlt.jpgbásnik, performer, esejista, teoretik umenia. Vyštudoval FF UK v Prahe. Do povedomia vstúpil v 90. rokoch poéziou rozvíjajúcou podnety surrealizmu (Ztracené peklo, 1994, za knihu získal Cenu Jiřího Ortena). V posledných rokoch zverejnil, popri knihe básní a próz Stisk (2007), audioknihu Michal přes noc (CD 2012), filmovou 3D báseň Vinice s Viktorom Kopaszom (2012) a taktiež zvukovo-textovú kompozíciu Škrábanice s Michalom Ratajom (CD 2014). Je tiež autorom knižnej monografie o tvorbe sochára Ladislava Zívra (2013). Na jeseň 2016 vydáva v prestížnom vydavateľskom dome Argo novú básnickú zbierku s názvom Za dlouho.

Viac info o autorovi na www.typlt.cz

Maud Vanhauwaert (BE) maud-vanhauwaert.jpgje spisovateľka a performerka. Vyštudovala literatúru a jazykovedu, ako aj herectvo na Antverpskej univerzite, kde v súčasnosti vyučuje. V roku 2011 jej v amsterdamskom vydavateľstve Querido vyšla prvá zbierka poézie Ik ben mogelijk (Som možná), ktorá získala cenu Vrouw Debuut za najlepší ženský básnický debut. V roku 2014 jej vyšla básnická zbierka Wij zijn evenwijdig (Sme rovnobežky), ktorú možno čítať ako zbierku poézie, rozvetvený príbeh, alebo zbierku smutných anekdot. Autorka sa venuje výskumu tvorivých postupov javiskového stvárnenia poézie.

Anne Waldman (USA) je jedna z najvýznamnejších osobností a živá legenda americkej poézie a kultúry. Poetka, umelkyňa, profesorka, novinárka a aktivistka. Je autorkou viac ako štyridsiatich zbierok poézie vrátane románovej básne Manatee/Humanity (Manatee/Ľudskosť, 2009) a feministicky ladeného eposu The Iovis Trilogy: Colors in the Mechanism of Concealment (Trilógia Iovis: Farby mechanizmu tajenia, 2011), za ktorý získala Cenu za poéziu PEN centra USA. Jej najnovšiu tvorbu predstavujú zbierky Gossamurmur (2013), Jaguar Harmonics (2014), Cross Worlds: Transcultural Poetics (2014, v spolupráci s Laurou Wright), Voice’s Daughter of a Heart Yet to Be Born (2016). Je držiteľkou Shelleyho ceny, mnohých prestížnych štipendií, ako napr. Guggenheimovej nadácie (2013 – 2014). Viedla tiež Akadémiu amerických básnikov. Nedávno sa stala držiteľkou ceny za celoživotné dielo Before Columbus Foundation (2015). Je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou Letnej školy tvorivého písania na Fakulte poézie Jacka Kerouaca Naropovej university v Denveri v Colorade, čo je v umeleckých kruhoch veľmi uznávaný program. Archív jej korešpondencie, nahrávok, filmov a literatúry je uložený na „University of Michigan“, vrátane osobnej korešpondencie s členmi Beat Generation, ako napr. William Burroughs, Robert Creeley, Diane di Prima, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, či Ken Kesey.

annewaldman.org

Ambrose Bye (USA)ambrose-bye-photo.jpg je hudobník a producent žijúci v New Yorku. Spolu s Annou Waldman založili vydavateľstvo Fast Speaking Music, ktoré v ostatnom čase vydalo mnoho albumov a pripravilo projekty ako Comes Through In The Call Hold, či Tiny People Having Meeting. Momentálne pripravujú nový album Flukum. Bye nedávno vystúpil na festivale Masnaa v Casablance v Maroku a pôsobil na miestnej École de la literature. Medzi jeho vystúpenia patria aj koncerty v parížskom Le Maison de la Poesie, na bruselskom festivale fieEstival Maelstrom, v Knižnici Henryho Millera v Big Sur v Kalifornii, na Pathway to Paris 2015, v kanadskom Montreale a v Casa Del Lago v hlavnom Mexico City.

Banda (SK)banda-photo_1.jpg je slovenská world music skupina, ktorá od roku 2003 prezentuje etnickú hudbu v modernom spracovaní. Pri tvorbe sa inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami (blues, jazz, bít, pop, stará hudba) a hudbou iných národov (balkánskych, keltských, slovanských, afrických a latinskoamerických). Prevažne slovenské ľudové piesne a melódie (ale aj poľské, španielske, moravské, rusínske, ukrajinské, rómske a autorské) sú spracované formou pestrých, originálnych aranžmánov.

Členmi skupiny sú:

Samo Smetana (husle, mandolína, spev),
Alžbeta Lukáčová (cimbal, heligón, metalofón, spev),
Ivan Hanula (viola, mandolína, buzuki, spev),
Peter Obuch (kontrabas, spev),
Igor Ajdži Sabo (bicie nástroje, perkusie, spev) a
Eva Brunovská (spev, keyboard).

Viac info o skupine: banda.sk

Romanika (SK) romanika.jpgje skupina, ktorá v sebe spája hlas plnokrvnej amazonky s temperamentom mladého žrebca. Fúziou rôznorodých etnických hudobných námetov (andalúzsky ľudový spev, argentínske tango, portugalská ľudová hudba fado, tuvanská hudobná tradícia, tradičná cigánska hudba, latinskoamerické vplyvy a i.) podnietila vznik nového žánru etnošansónu, ktorý je skutočným skvostom. Repertoár skupiny tvoria takzvané vlčie piesne, hlboké výpovede o tajomnom svete žien, skutočných i vymyslených a symbolických bytostí, z ktorých mnohé majú korene v juhoamerických legendách.

Členmi skupiny sú:

Ika Kraicová (hudba, gitara, ukulele, spev),
Roman Kraic (kontrabas),
Martin Chovanec (akordeón, bandoneón, klavír) a
Eva Luka (texty).

Viac info o skupine: romanika.sk

Sangeeta Majumder (IN) je medzinárodne známa tanečníčka a expertka na tanec kathak, ako aj zakladateľka hudobno-tanečného festivalu Strings N Steps. V roku 2013 získala prestížnu cenu Yuva Puraskar od Uttar Pradesh Sangeet Natak Academy a v roku 2015 cenu Roll of Honour od Pandžábskej univerzity. Vystupovala v mnohých mestách doma aj v zahraničí, napr. v Dubaji, Nepále, Bangladéši. V roku 2015 absolvovala mnoho vystúpení v Argentíne a Uruguaji ako oficiálna propagátorka indickej kultúry, delegovaná indickou ambasádou v Buenos Aires, a v júli toho istého roku viedla sériu prednášok o tradičných indických tancoch v CARI (Argentínska rada pre medzinárodné vzťahy).

‘Echoing Shadows’ (Ozveny tieňov) je predstavenie, ktoré spája tradičný indický tanec Kathak v podaní hviezdnej tanečnice Sangeety Majumder s poéziou súčasného indického básnika Sonneta Mondala. Príbeh sebahľadania a neľahkého zápasu so svetom súčasnosti, stelesnený do príbehu mladej ženy, ktorá putuje z vidieka do mesta a cez pamäť mystickej tradície hľadá svoje miesto v dnešnej Indii, rezonuje s rytmami a pohybmi tanečnej choreografie. Sugestívna show, ktorá už uchvátila publikum v mnohých metropolách, očarí silou evokovať archetypálne pocity a vášne, no súčasne smeruje k meditatívnej harmónii a pochopeniu.

Viac informácií o umelkyni: sangeetamajumder.com

Sonnet Mondal a Sangeeta Majumder Echoing Shadows

Jana Tereková (SK) photo_terekova-jana.jpegsa venuje tvorbe v oblasti tanca a pohybu a zaujíma ju ich prepájanie s inými umeleckými žánrami, najmä s poéziou. Okrem vlastných experimentov vytvorených v rámci združenia bees- R a vlastných site-specific projektov spolupracovala na rôznych tanečných a tanečno-divadelných projektoch choreografov ako Davide Sportelli, Milan Kozánek, Petra Fornayová, Jozef Vlk, Stanislava Vlčeková a pod., s ktorými sa prezentovala v rôznych krajinách Európy. Taktiež je aktívna ako pedagóg súčasného tanca na tanečných školách v Paríži. Je držiteľkou francúzskeho diplôme d’état – professeur de danse contemporain.

En Miroir, tanečné predstavenie

Obraz neviditeľného a deformácia viditeľného v zrkadle

Je možné vnímať vlastný obraz ako niečo cudzie?

Je možné zachovať si objektivitu pri pozeraní sa na svoj obraz?

Pokiaľ sa dá ho kontrolovať? Je možné nechať ho zmiznúť?

Choreografia a tanec : Jana Tereková, zvuk : Joseph Champagnon, svetlá : Ján Ptáčin

Zdeno Hlinka (SK) photo-hlinka-zden.jpgsa pohybuje na rozhraní medzi softvérovým developerom a digitálnym umelcom. Dlhé roky sa venuje postupnému vývoju aplikácie na tvorbu živých video projekcií a klipov. V súčasnosti je viac aktívny v online priestore a začal sa venovať tvorbe grafických aplikácií pre web. Korene Zdenovej tvorby siahajú do demoscény, ktorá sa dá chápať aj ako digitálne graffity. Je stále inšpirovaný jej témami, ktoré reintepretuje a zároveň prináša svoje nové softvérove klipy v premiére na verejných happeningoch tzv. demo parties. Aktuálne je na rodičovskej dovolenke, aby sa viac mohol venovať rodine a vlastným aktivitám.

Viac informácii o jeho tvorbu nájdete na : www.zd3n.com

DJ Wosa2000 (SK) používa gramofóny ako hudobný stroj času. Neváha mixovať žánre ako reggae, hiphop, soul a ghettofunk. Nerešpektuje hudobné škatuľky a mixuje eklektické sety.

Fotografie z festivalu

Ars Poetica 2016 v Bratislave

Ars Poetica 2016, 16. november, Café Berlinka SNG

Ars Poetica 2016, 17. november, V-klub

Ars Poetica 2016, 18. november, V-klub

Ars Poetica 2016, 19. november, Café Berlinka SNG