všetci artisti Ars Poetica 2023

Cia Rinne

Cia Rinne je výtvarníčka, spisovateľka a poetka. Narodila sa vo Švédsku (Göteborg, 1973), detstvo a mladosť strávila v Nemecku, ako študentka sa presťahovala do Helsínk a neskôr do Dánska. V súčasnosti žije južne od Berlína. Šesť rokov dokumentovala každodenný život rómskych komunít v Maďarsku, Indii, Grécku, Rumunsku, Francúzsku, Rusku a Fínsku, pričom spolu s Joakimom Eskildsenom pracovala na knihe The Roma Journeys /Cesty Rómov, 2007/. Skúsenosť s neustálym prepínaním medzi mnohými jazykmi a miestami prináša uvedomenie si politických a kultúrnych dôsledkov, ktoré spočívajú v jemných medzerách a posune významov. Jej tvorbu prirodzene ovplyvnili umelci z hnutia Fluxus, ako napríklad Tomas Schmit, Arthur Köpcke a moskovský konceptualista Lev Rubinstein.

Kľúčovú úlohu v jej vnímavosti zohráva hudba, ktorej príkladom sú diela Steva Reicha a Johna Cagea. Cia absolvovala magisterské štúdium filozofie na Goetheho univerzite vo Frankfurte, kde ju ovplyvnili spisy Hannah Arendtovej a diplomovú prácu venovala Hansovi Jonasovi, autorovi knihy The Fenomen of Life /Fenomén života/. Jonas argumentoval proti nadvláde človeka nad prírodou a zdôrazňoval, že prežitie ľudstva závisí od nášho úsilia starať sa o našu planétu a jej budúcnosť. Napísal: "Konajte tak, aby sa účinky vášho konania dali zlúčiť s nepretržitou prítomnosťou skutočného ľudského života". V Ciinom diele je cítiť filozofický rozmer jazyka.

 

Tvorba:

Zbierky poézie:

  • zaroum, v ktorej píše texty na písacom stroji vo viacerých jazykoch, prepletené grafickými prvkami, ako sú rámčeky, kresby, vtipné a ironické otázky s viacerými možnosťami odpovede, čím vyjadruje svoj záujem o vizuálnu kompozíciu a prekračovanie jazykov a žánrov;
  • notes for soloists /poznámky pre sólistov/, ktoré vznikali sedem rokov a zaoberajú sa jazykom a jeho akustickými vlastnosťami, čo ju viedlo k experimentovaniu s performatívnosťou textu pri čítaniach aj v spolupráci so zvukovými umelcami a hudobníkmi. Spolupráca so Sebastianom Eskildsenom, zvukovým dizajnérom Kodaňského kráľovského divadla, vyústila do zvukového diela sounds for soloists /zvuky pre sólistov, 2012/;
  • l'usage du mot /používanie slova, 2017/, zamerané na používanie jazyka a jeho dôsledky;
  • sentences je umelecká kniha, ktorá sa zameriava na vetu ako jazykovú jednotu (2019). Vložený text I am very miserable about sentences /Z viet som celá nešťastná/ pozostáva z viet Gertrude Steinovej. Kniha vyšla v nórskom a švédskom preklade.

 

Cia píše aj hudbu (libreto k opere Liebestod, Problems, ako aj Science Frictions), vystavuje svoje diela vo viacerých umeleckých priestoroch (Kodaň, Londýn, Berlín, Paríž, Seattle, New York a iné). Pre Centre Pompidou Paris vytvorila Cia v spolupráci so Stefanom Neubergerom video na základe knihy l'usage du mot (2020). Jej najnovším video dielom sú sentences.

Okrem iných ocenení je Cia laureátkou ceny Prix littéraire Bernard Heidsieck-Centre Pompidou 2019.