všetci artisti Ars Poetica 2023

Mária Ferenčuhová

Mária Ferenčuhová je slovenská poetka, prekladateľka a filmová bádateľka. Je autorkou piatich básnických kníh. Štvrtá, Imunita (2016), získala viacero cien a bola preložená do srbčiny, ukrajinčiny, slovinčiny a francúzštiny. Výber z jej poézie vyšiel v britskom vydavateľstve Searsman Books (Tidal Events,  2018, v slovenčine: Slapové javy). Jej najnovšia kniha Černozem (2020) vyšla vlani aj v dvojjazyčnom španielsko-slovenskom vydaní (Tierra negra, Vaso Roto 2022).