všetci artisti Ars Poetica 2023

Martin Palúch

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD

V roku 2001 ukončil štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V súčasnom období pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. Zároveň prednáša v odbore dokumentárna filmová tvorba na Fakulte dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici a vedie seminár o dejinách a teórii dokumentárneho filmu v Ateliéri réžie dokumentárneho filmu na FTF VŠMU v Bratislave. Je autorom mnohých článkov a odborných štúdií z oblasti teórie a dejín filmu a knižnej publikácie Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008). V roku 2015 mu vyšla obsiahla publikácia Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 a v roku 2017 monografia Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989. Režisér strihového filmu Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha (2022). Od roku 2023 je umeleckým riaditeľom MFF Art Film Fest Košice.