všetci artisti Ars Poetica 2023

Olga Stehlíková

Olga Stehlíková (1977) vyštudovala bohemistiku a všeobecnú jazykovedu na Filozofickej fakulte UK v Prahe, kde absolvovala aj doktorandské štúdium, a žurnalistiku na VŠVU v Prahe. Pracuje ako redaktorka pre časopis a vydavateľstvo, taktiež aj ako editorka a literárna publicistka. Od roku 2016 rediguje internetový magazín Tvaru on-line Ravt, vedie básnickú edíciu poézie Odeon a píše interpretácie básnických zbierok pre ČT Art (Jedna báseň). Od roku 2014 vydala štyri básnické zbierky: Týdny, dvojjazyčnú zbierku Vejce/Eggs s vinylom Tomáša Brauna, Vykřičník jak stožár a Zkouška Sirén. S Milanom Ohniškom napísala zbierku Za lyrický subjekt pod pseudonymom Jaroslava Oválska. V roku 2020 jej vyšla báseň O čem mluví Matka, když mlčí. Jej básne boli preložené do 15 jazykov.

Vydala aj poviedky a päť kníh pre deti (novelu Kluci netančej!, fantastický príbeh Kařut a Řabach, katalóg ľudí Já, člověk, novelu Mojenka a humoristický príbeh Mehlo, Šika, Kňuba a Motora). Najnovšia kniha pre najmenších má názov Výkladový slovník (Host, 2023). Všetky jej detské knihy boli zaradené do katalógu Najlepších detských kníh, okrem toho Kařut a Řabach a Mojenka boli nominované na Zlatú stuhu v literárnej sekcii a Já, člověk bol zaradený do medzinárodného výberu najlepších detských kníh White Ravens /Biele vrany/. Je držiteľkou ceny Magnesia Litera za poéziu, ceny Básne CZ/SK a ceny Tvárnice za literárnu kritiku.


Publikovala také povídky a pět knih pro děti (novelu Kluci netančej!, fantastický příběh Kařut a Řabach, katalog lidí Já, člověk, novelu Mojenka a humorné vyprávění Mehlo, Šika, Kňuba a Motora). Nejnovější kniha pro nejmenší se jmenuje Výkladový slovník (Host, 2023). Všechny její knihy pro děti byly zařazeny do katalogu Nejlepší knihy dětem, Kařut a Řabach a Mojenka byly kromě toho nominovány na Zlatou stuhu v literární části a Já, člověk byl zařazen do mezinárodního výběru nejlepších knih pro děti White Ravens. Je držitelkou ceny Magnesia Litera za poezii, ceny Básně CZ/SK a Tvárnice za literární kritiku.