všetci artisti Ars Poetica 2023

Violaine Lochu

Violaine Lochu vo svojej tvorbe skúma hlas ako vektor metamorfózy. Jej umelecká prax sa pohybuje na pomedzí súčasného umenia, experimentálnej hudby a zvukovej poézie. Jej projekty sa začínajú fázou ponorenia sa do konkrétneho prostredia, v ktorom zhromažďuje rôzne zvukové, naratívne a vizuálne prvky. Z tohto materiálu vytvára prostredníctvom koláže, rekompozície, transpozície, prekladu, vynájdenia, performancií a inštalácií, v ktorých dochádza k interakcii zvukov, videí a kresieb. Violaine Lochu spochybňuje a prevracia klasické opozície - sen/realita, pravda/nepravda, ženské/mužské, veda/magické... -, snaží sa vytvárať nové príbehy (Eden B4, HypnoQueen, Love Circle, Orpheus Collective, Modular K...). Violaine Lochu, držiteľka mnohých prestížnych ocenení a jej diela boli vystavené na mnohých skupinových výstavách po celom svete.

V posledných rokoch sa mnohé jej projekty snažia politizovať zdanlivo intímne témy; rakovina (Crabe Chorus, C'est la peau, OrganOpera, Magnetic Song), bezdetnosť (O Child), umelecká kríza (MblaHa), zmiešaná láska (Xoxovi).

Jej prístup je živený stretnutiami s ľuďmi (džavot detí v Bábel Bábel, veštecké slová veštkyne v Madame V., spoločensko-odborný žargón sveta súčasného umenia v Animal Mimesis) alebo neľudskými stretnutiami (spev vtákov z Laponska v Hybird, podmorské svety vo W Song, umelá inteligencia v E.V.E, svet minerálov vo Vestiges de Roncevaux...), čítaním (antropológia, sociológia, psychoanalýza, sci-fi, rozprávky, mytológia...) a mnohonásobnou spoluprácou (hudobníci, choreografi, cirkusanti, výtvarní umelci, výskumníci v oblasti vied o človeku atď.). Rozvíja najmä projekty s hudobníkmi ako Julienom Desprezom (gitara), Méryll Ampe (elektronika), Joëlle Léandre (kontrabas), Serge Teyssot-Gay (gitara) ale aj s choreografmi ako João Fiadeiro a Marcelom Gbeffom, poetkou Tomomi Adachi, sochárkou Sarou Bichão a inými.

 

Performancia: Violaine Lochu

W Song: Violaine Lochu nás spojí so spevom sirén, veľrýb a signálov vojenského zariadenia, transformuje svoj hlas, aby sa zaoberala fenoménom echolokácie a vplyvom ľudských technológií na prírodné prostredie.