všetci artisti Ars Poetica 2023

Zdeno Hlinka

Zdeno Hlinka sa pohybuje na rozhraní medzi softvérovým vývojárom adigitálnym vizuálnym umelcom. Od začiatku svojej tvorby sa venujevyužitiu vlastného kódu ako nástroja k tvorbe počítačových animácii úzko spojených v hudobným doprovodom. Jeho korene siahajú do demo scény, nezávislej subkultúry tvorcov, ktorí produkujú audio-vizuálne diela vo forme programov, ktoré vytvárajú animáciu v reálnom čase.
V roku 2000 sa začal viac sústreďovať na tvorbu živých video projekcií pre verejné podujatia, kvôli ktorým začal dlhoročný vývoj na svojom autorskom VJ softvéri, ktorý používa dodnes. 

Ako podklady pre svoje projekcie používa vlastné video nahrávky s prírodnými a industriálnymi témami, ktorých kontrast ho fascinuje. V poslednom období sa opäť nadchol pre analógovú fotografiu, čo prerástlo aj do experimentov s inými zabudnutými technológiami ako napr. VHS, Super 8, či experimenty s analógovými video mixérmi a inými VJ softvérmi na 8-bit platformách.

Jeho vizuálny prejav je väčšinou viacvrstvovo hutný, v ktorom vytvára prostredie otvorené na interpretáciu pozorovateľom. Nerád ostáva v jednej polohe a preto skôr inklinuje k neustálemu experimentovaniu s
vizuálnymi prostriedkami a kombinovaniu rôznych postupov od dekonštruktivizmu po geometrický minimalizmus, skúmaniu estetiky chyby (glitch), kombinovaniu s fotografiami ci 8-bit štýlom.
Tiež experimentoval s inými médiami ako web (net.art), alebo vytváral vizuálne hádanky, ktoré boli obľúbené v krypto komunite. Posledných pár rokov sa primárne venuje komerčnému
vývoju originálnych video efektov do grafických nástrojom pre pohybovú grafiku, ktoré potom aj sám využíva pri tvorbe video klipov.