Galéria

Ars Poetica 2019
Obrázky: 38
28. 9. 2019
Ars Poetica 2018
Obrázky: 785
15. 10. 2018
Ars Poetica 2017
Obrázky: 276
12. 12. 2017
Ars Poetica 2016
Obrázky: 289
21. 4. 2016
Ars Poetica 2015
Obrázky: 439
30. 7. 2015
Ars Poetica 2014
Obrázky: 113
20. 11. 2014
Ars Poetica 2013
Obrázky: 34
1. 12. 2014
Ars Poetica 2012
Obrázky: 18
1. 12. 2014
Ars Poetica 2011
Obrázky: 24
2. 12. 2014
Ars Poetica 2010
Obrázky: 39
2. 12. 2014
Ars Poetica 2009
Obrázky: 14
2. 12. 2014
Ars Poetica 2008
Obrázky: 12
2. 12. 2014
Ars Poetica 2007
Obrázky: 12
2. 12. 2014
Ars Poetica 2006
Obrázky: 29
2. 12. 2014
Ars Poetica 2005
Obrázky: 72
3. 12. 2014
Ars Poetica 2004
Obrázky: 33
4. 2. 2015
Ars Poetica 2003
Obrázky: 13
4. 2. 2015
Martin Solotruk
Obrázky: 208
21. 1. 2015
Mila Haugová
Obrázky: 17
19. 8. 2015
Akcie
Obrázky: 127
13. 11. 2014
Všeličo
Obrázky: 269
2. 4. 2015
Marek Debnár: Medzi myšlienkou a obrazom - ukážka
Grafika a layout: Veronika Mináriková
Obrázky: 21
29. 7. 2015
Poetry Reaching Out - Slovenská poézia v preklade
Cover Design: Michal Macko; Layout: KUSKUS a Veronika Mináriková
Obrázky: 18
4. 3. 2016
Veronika Rácová: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku - ukážka
Grafický koncept, úprava a layout: Mgr. art. Lívia Kožušková
Obrázky: 28
8. 4. 2016
Galéria portrétov
Obrázky: 12
6. 9. 2016
Ars Poetica edícia Versopolis
Grafický dizajn a layout: Lívia Kožušková
Obrázky: 18
18. 11. 2015
Veronika Rácová
Obrázky: 4
3. 5. 2016
Mária Ferenčuhová
Obrázky: 10
16. 9. 2016
Jana Pácalová
Obrázky: 2
26. 9. 2016
Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku
Grafika a layout: Lívia Kožušková, Ilustrácie: Osmo Rauhala
Obrázky: 10
18. 4. 2017
Julieta Valero: Plynutie
Ilustrácie: Miriama Schniererová; Grafika & layout: Lívia Kožušková
Obrázky: 9
26. 6. 2017
Sylvia Geist: Ráno modré zviera a iné básne
Obrázky: 12
10. 9. 2017
Knižné tituly Ars Poetica v grafickom dizajne Lívie Kožuškovej
Obrázky: 4
27. 10. 2018
Martina Straková: Pohľadnice z neviditeľných miest
Obrázky: 10
17. 3. 2019
Ars Poetica 2020
Obrázky: 19
11. 10. 2020