Akcie

Krst knihy Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku
Obrázky: 49, posledné z 19. apríl 2017
18. apríl, 2017, SNG Café Berlinka (foto: Ivana Bruteničová)
Prezentácia knihy V. Rácovej: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku
Obrázky: 45, posledné z 20. jún 2016
15. jún, 2016, Artforum; foto: Ivana Bruteničová
Medzinárodná konferencia Intetranslations & Communications,Peking, Čína, 2016
Obrázky: 8, posledné z 13. apríl 2016
Čítačka a prezentácia knihy básnika Ivana Štrpku v Ríme, 20.3.2015.
Obrázky: 13, posledné z 25. marec 2015
Múzeum netrpezlivosti, čítačka u Červeného raka, 18.7.2014.
Obrázky: 10, posledné z 13. november 2014
Čítačka, 18. júla 2014, U Červeného raka, Bratislava
Hans Thill v Bratislave, jar 2012
Obrázky: 2, posledné z 30. apríl 2015