Ars Poetica 2003

Účastníci festivalu 2003
Obrázky: 13, posledné z 4. február 2015