Ars Poetica 2012

Účastníci festivalu 2012
Obrázky: 18, posledné z 1. december 2014