Ars Poetica 2019

Festivalová antológia Ars Poetica 2019 & Ars Poetica Versopolis Booklets
Obrázky: 3, posledné z 11. november 2019
Bratislava v očakávaní festivalu Ars Poetica 2019
Obrázky: 5, posledné z 7. november 2019
Účastníci festivalu Ars Poetica 2019
Obrázky: 30, posledné z 30. september 2019