Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku

Grafika a layout: Lívia Kožušková, Ilustrácie: Osmo Rauhala