Poetry Reaching Out - Slovenská poézia v preklade

Cover Design: Michal Macko; Layout: KUSKUS a Veronika Mináriková