Akadémia & Europan Poetry Forum Program

Akadémia Ars Poetica

11.11. FiFUK, Gondova 2, G 19, od 10.00 do 11.00

Glorjana Veber: súčasná poézia a performance v Slovinsku

uvádza: Saša Poklač, Janka Dudková


11. 11. FTF VŠMU, Svoradova 2, od 10.30 do 12.00

Prehliadka najlepších filmov ZEBRA Poetry Film Festival

uvádza: Dr. Thomas Wohlfahrt, riaditeľ festivalu ZEBRA Berlin


11.11. FIFUK, Gondova 2, od 11.00 do 12.00

Experiment v ruskej poézii: Valerij Kupka uvádza Sergeja Birjukova


11.11. V-Klub, nám SNP 12, od 16.00 do 17.30

Hudobné chápanie poézie/Poetické chápanie hudby

workshopy vedú umelci Libertatem Ensemble


14. 11. Lisztov pavilón, Klariská 330, od 10.30 do 12.00

Knihobranie: detský workshop. Vedie Lívia Kožušková


14. 11. Lisztov pavilón, Klariská 330 od 14.00 do 15.00

Chute do života: workshop kreatívneho písania. Vedie Martina StrakováEurópske Fórum Poézie: kolokvium medzinárodných expertov

Lisztov pavilón, Klariská 330, UKB Bratislava


11. 11. od 14 do 17.00

Poézia v spojení s ďalšími formami umenia: cesta k novému poznaniu a publiku


12. 11. od 14 do 17 hod

Najvýznamnejšie inšpirácie súčasnej poézie v medzikultúrnom prieniku


13. 11. od 14 do 17 hod

Umenie písania a umenie performancie