Martin Solotruk

Martin Solotruk (1970) je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra. Od septembra 1996 do februára 2017 bol členom Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK. V súčasnosti pracuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje právnu a diplomatickú angličtinu.

Pre jeho profesijný rast boli rovnako dôležité viaceré dlhodobé študijné pobyty, stáže a štipendiá, ako napr. na Azusa Pacific University v Los Angeles, USA; University of Warwick vo Veľkej Británii; ako aj USIA Winter Institute in American Studies na University of Delaware, USA; a v neposlednom rade aj na New York State Summer Writers Institute na Skidmore College, USA.

Za prácu Preklad polysémie ako rozhodujúci činiteľ básnického prekladu získal titul PhD v odbore translatológia na FiF UK v Bratislave. Medzi jeho vedecké a pedagogické záujmy a oblasti výskumu patrí americká literatúra, americké štúdiá, umelecký a odborný preklad, ako aj literárna komparatistika, translatológia a kreatívne písanie. V roku 2007 získal Cenu Jána Hollého za preklad knihy Ted Hughes: Krá. Zo života a piesní Krá.

Divadelné hry v jeho preklade boli uvedené na viacerých scénach, ako napr. Slovenské národné divadlo, Divadlo Astorka Korzo 90, Štúdio L + S, Slovenské komorné divadlo Martin a inde. Vydal tiež niekoľko knižných (Ashbery, Simic, Forché, a i.) a desiatky kratších prekladov, najmä svetovej poézie.


Ocenenie Račianske srdce dostal aj vysokoškolský pedagóg Martin Solotruk


Ako autor pôvodnej literatúry doposiaľ vydal päť zbierok poézie: Tiché vojny (1997), za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Krasku za najlepší debut, Mletie (2001), Lovestory: Agens a Paciens (2007), Planktón gravitácie (2006) a Metafyzická domácnosť I (2017), a bol pozvaný vystupovať na popredných festivaloch poézie vo svete, ako napr. Xichang Qionghai Lake Silk Road International Poetry Week, Čína (2016), Felix Poetry Festival Antverpy (2015), IFOA Toronto (2014), Vilenica (2013), Poesie Festival Berlin (2012, 2006), Genoa International Poetry Festival (2010), StAnza St. Andrews (2007), či Taipei International Poetry Festival (2005).

Preklady jeho tvorby vyšli knižne v angličtine, nemčine, španielčine, holandčine a hindčine, vybrané texty v prekladoch do dvanástich jazykov, o. i. aj v profilových antológiách Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei (Verlag Das Wunderhorn, 2014), a New European Poets (Graywolf Press, 2008), A Fine Line: New Poetry from Eastern and Central Europe (Arc Publications, 2004). Jeho básne v anglickom preklade cituje aj databáza akademických a umeleckých textov CEEOL. Bol tiež pozvaným expertom viacerých konferencií organizovaných Európskou komisiou, za osobnej účasti predsedu Komisie José Manuela Barrosa.

Martin Solotruk je tiež vedúcim editorom vydavateľstva Ars Poetica a riaditeľom rovnomenného festivalu, ktorý počas trinástich ročníkov na Slovensku predstavil stovky osobností a mladých talentov súčasnej svetovej poézie a umelcov z desiatok krajín. Je rovnako iniciátorom a hlavným editorom platformy Európske fórum poézie / European Poetry Forum.

Festival Ars Poetica priniesol na pôdu FiF UK vystúpenia celého radu popredných osobností súčasnej anglofónnej poézie a vedy, ako napr.: Robert Pinsky (Poet Laureate USA), Carolyn Forché (Lannan Chair of Poetry, Georgetown University), Ron Padgett (kancelár American Academy of Poets), Ciaran Carson (držiteľ Ceny T.S. Eliota), Rod Mengham (University of Cambridge) a mnohí iní.


Pôvodná umelecká knižná tvorba


Pôvodná umelecká tvorba v preklade


Uvedenie v antológiách
Iné projekty