Versopolis

Versopolis je európska platforma poézie, podporovaná programom Európskej komisie Kreatívna Európa. Cieľom platformy je vytváranie nových príležitostí pre európskych básnikov a poetky. Ars Poetica sa teší, že je jedným z trinástich európskych partnerov tejto platformy.


Tu žije poézia

Je poézia in alebo out?

Členmi európskej platformy poézie sú:

Ars Poetica, Slovensko,

Genoa International Poetry Festival, Ženeva, Taliansko,

Hausacher Leselenz, Nemecko,

Umeås Internationella Litteraturfestival, Umeå, Švédsko,

Instytut Kultury Miejskiej (City Culture Institute), Gdaňsk, Poľsko,

Ledbury Poetry Festival, Ledbury, Veľká Británia,

Le Printemts des poètes, Francúzsko,

Struški večeri na poezijata (The Struga Poetry Evenings), Struga, Macedónsko,

Poetinis Druskininkų ruduo (Druskininkai Poetic Fall), Druskininkai, Vilnius, Litva,

Felix Poetry Festival, Antverpy, Belgicko,

Goranovo Prolječe (Goranś Spring), Záhreb, Chorvátsko,

Literature & Wine Festival, Wachau, Rakúsko,

Dnevi poezije in vina (Days of Poetry and Wine), Ljubljana, Slovinsko.

Versopolis meeting, Gdanks 2017

Versopolis kick-off meeting, Ľubľana 2017

Versopolis kick-off meeting, Ľubľana 2016

Versopolis kick-off meeting, Ľubľana 2015


Knižky partnerských festivalov


Druskininai Poetic Fall, Felixpoetry Festival, Ledbury Poetry Festival

Literature and Wine Festival, Goranovo proljeće, Struga Poetry Evenings

23. medzinárodný festival poézie v Janove – Parole spalancate

Knižôčky Ars Poetica Versopolis 2015

Knižôčky Ars Poetica Versopolis 2016

Knižôčky Ars Poetica Versopolis 2017

Oficiálna webstránka platformy: versopolis.com
Tlačová správa (v angličtine) zaslaná médiám
pri príležitosti spustenia webstránky Versopolis.
Versopolis Facebook