CD & E-publications

CD Márnivé bubliny

marnive-bubliny_obal-cd.jpg

Koncert poézie Márnivé bubliny predstavuje ojedinelé multižánrové spojenie poézie, hereckých interpretácií a originálnych hudobných kompozícií. Ide o živé polyfónne prelínanie viacerých umeleckých dimenzií: básnických významov, obrazov, metafor, t.j. sémantického významu, ktorý v reálnom čase prostredníctvom živých hereckých recitálov nadobúda novú interpretačnú a dramatickú kvalitu, s originálnymi hudobnými kompozíciami, ktoré rozvíjajú svoj vlastný umelecký priestor. Každá z týchto rovín je pritom rovnako dôležitá a súčasne svojbytná. Nejde teda o texty k hudbe, ani o hudbu k textom, či hudbu, ktorá by iba „nalaďovala na vnímanie textu“.


Polyfónne spojenie týchto rovín tak vytvára nový umelecký žáner – koncert poézie, ktorý na slovenskú umeleckú scénu prináša novú interdisciplinárnu kvalitu. Súčasná slovenská poézia tak ožíva, už nie je iba určená na čítanie, nie je „uzavretá v tlačenej knihe“, avšak stáva sa súčasťou umeleckého tvaru, ktorý má potenciál osloviť široké publikum.

Textové pásmo je zložené z ukážok tvorby súčasných slovenských autorov, ktoré dramaturgicky a významovo tvoria nový originálny celok – umeleckú skladbu. Jednotlivé básne a fragmenty básní v celku pásma nadobúdajú nový kontextový význam, tvoria poetický viachlas, navzájom spolu komunikujú, no súčasne rôznosťou básnických poetík prispievajú k polyfónnemu vyzneniu.
Hudba: Oskar Rózsa
Recitácia: Lucia Rózsa Hurajová, Marek Majeský
Kompozíciu textov zostavili: Martin Solotruk a Ľubica Somolayová
Autori použitých textov:
Mária Ferenčuhová, Michal Habaj, Karol Chmel, Katarína Kucbelová, Valerij Kupka, Peter Macsovszky, Nóra Ružičková, Martin Solotruk,
Ľubica Somolayová, Peter Šulej

Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc

A unique Christmas present for you and your family. Mila Haugova’s Christmas greetings.
Now available online free to download. Exclusively at arspoetica.sk

The book is available to download here:

Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc
Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc

(This e-book is available only in Slovak language.)


Lightbeam Of An Opening Door - Ars Poetica Versopolis Booklets

We are happy to introduce you our Ars Poetica Versopolis edition.

Inspiration for creating the design of those booklets was for the artist and graphic designer Lívia Kožušková the "lightbeam of an opening door."

All booklets are be available for you to download "online" for free.

Ars Poetica Versopolis 2015

barnas_obalka.jpg berglund_obalka.jpg hrastelj_obalka.jpg man_obalka.jpg vandebril_obalka.jpg


Ars Poetica Versopolis 2016

hocevar.jpg horovitz.jpg rees.jpg stankus.jpg vanhauwaert1.jpg

Find more information about the Versopolis project here.


Mila Haugová: Nádej: znova

Ars Poetica prepared a gift for you. This time it’s the e-publication available online:
Easter greetings by Mila Haugová: Nádej: znova (Hope: Once Again).

The e-book is available to download here:

Mila Haugová: Nádej: znova (Hope: Once Again)
Mila Haugová: Nádej: znova (Hope: Once Again)

(This e-book is available only in Slovak language.)


The Finnish Poet Jouni Inkala Recalls the Ars Poetica Poetry Festival

The Finnish poet Jouni Inkala recalls the Ars Poetica 2007 International Poetry Festival with a poem.

You can downloaded it in Finnish and in the Slovak translation by Zuzana Drábeková here:

Jouni Inkala: Ars Poetica 2007
Jouni Inkala: Ars Poetica 2007

You can listen to the original author's recitation of his poem Icarus in Helsinki in
and the English translation by Sarka Hantula online at lyrikline.org.


Colour-in Page Ars Poetica 2015

Gift for you! Download the Ars Poetica 2015 Colour-in Page designed by Lívia Kožušková and coloure it in as you wish :)

Ars Poetica Colour-In Page
Ars Poetica Colour-In Page


Learn more about the Ars Poetica 2015 International Poetry Festival here.


Versopolis Confession e-Book

Versopolis, is a European poetry platform, supported by the European Commission´s Creative Europe Programme, with the aim to create new opportunities for European poets. Ars Poetica is happy to be one of the ten platform partners.

Gift for you to download!

Confessions of writers and authors as an e-publication:


Ars Poetica 2016 Versopolis Flyer


Colour-in Page Ars Poetica 2016

Gift for you! Download the Ars Poetica 2016 Colour-in Page designed by Andrea Labudová and coloure it in as you wish :)

Ars Poetica Colour-In Page 2016
Ars Poetica Colour-In Page 2016


Learn more about the Ars Poetica 2016 International Poetry Festival


Riekanky

Zbierka básní a riekaniek pre malých čitateľov od Marty Strakovej. Ilustrovala Eva Škandíková.

Marta Straková: Riekanky
Marta Straková: Riekanky

ISBN 978-80-89963-00-3


Glória, myška zo sídliska

Zbierka básní o myške Glórii, ktorá sa rozhodla odísť zo sídliska a presťahovať sa na dedinu k myšej rodine. Napísala Marta Straková, ilustrácie Eva Škandíková.

Marta Straková: Glória, myšla zo sídliska
Marta Straková: Glória, myšla zo sídliska

ISBN 978-80-89283-99-6


A Crown of Tasty Cherries