Kontakt

Ars Poetica

Korešpondenčná adresa:
Vlčie hrdlo 5, 82107, Bratislava

Sídlo:
Vlčkova 18, 811 04, Bratislava 1

E-mail: solotruk@arspoetica.sk

O. z. zapísané v registri MV SR, 14.8.2003, pod spis. zn.: VVS-900/90-22248.

Fakturačné údaje:
IČO: 30 852 811 DIČ: 2021968619 IČ DPH: nie je platca DPH

Peňažný ústav:
Prima banka Slovensko
Adresa: Hodžova 11, 010 11, Žilina
č. účtu: 4030 0933 14 / 3100
IBAN: SK4931000000004030093314
SWIFT: LUBA SKBX