Verše, fujara und Fluss

Pozvánka na stretnutie so slovenskou poéziou, maľbou a improvizáciou na fujare.