Phillis Wheatley

Spomíname na prvú afro-americkú poetku, ktorej básne boli publikované knižne – Phillis Wheatley (8. mája 1753 – 5. december 1784).