Creation - mulitimediálny projekt inšpirovaný poéziou Michala Habaja

Creation 2014, Jana Tereková a Eva Lacková. Inšpiráciou pre vznik tanečného predstavenia sa stali básne Michala Habaja zo zbierok Korene neba a Michal Habaj.