Básne Pernilly Berglund na lyrikline.org

Básne švédskej poetky Pernilly Berglund, účastníčky 13. ročníka Medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2015, sú teraz dostupné (aj v slovenskom preklade Kataríny Motykovej) na lyrikline.org, kde si básne môžete vypočuť aj v originálnom autorkinom podaní. Jej básne v slovenskom a anglickom preklade, a rovnako aj v pôvodine, si môžete zdarma stiahnuť ako e-publikáciu tu.