Martin Solotruk pozvaným hosťom panelu expertov na medzinárodnom festivale Port 21 v Poľsku

Festival Port 21 (16.-18. september 2016), organizovaný najvýznamnejším vydavateľstvom súčasnej poľskej poézie Biuro Literackie, sa tento rok stal súčasťou platformy Literary Europe Live podporenej Európskou komisiou.