Spomíname na Antona Popoviča

Dnes si pripomíname 82. výročie narodenia významného slovenského literárneho historika a teoretika medzinárodného významu – Antona Popoviča (1933-1984), ktorý založil tzv. Nitriansku translatologickú školu a obhajoval spoločenskú funkciu prekladu ako jedného z hlavných prostriedkov medzikultúrnej komunikácie.