Braňo Hochel zostane v našej pamäti

Dlhoročný organizátor Letnej školy prekladu, šéfredaktor časopisu Revue aktuálnej kultúry RAK, jeden zo zakladateľov slovenskej translatológie - významný predstaviteľ popovičovskej školy, docent na FiF UK a v neposlednom rade básnik a prozaik, ktorého talent sa zaskvel dlho prehliadanou krásou a sviežosťou najmä v ostatných rokoch. Vo vydavateľstve Ars Poetica Braňovi Hochelovo vyšli dve básnické zbierky: Mr Perplex a jeho žiaci (2009) a Struny (2012).

Česť jeho pamiatke.