Niekoľko pohľadov na mnohovrstevnatosť britského umelca Marca Atkinsa

Iba prednedávnom bola v belgickej galérii Wittert, v meste Liège, otvorená výstava významného britského básnika, a v každom ohľade transdisciplinárneho umelca – Marca Atkinsa. Výstava je retrospektívnym pohľadom na tvorbu tohto všestranného autora, pričom prezentuje jeho fotografie, kresby, sochy, video-tvorbu a mnohé z umeleckých textov.

To všetko, dvadsaťpäť rokov Atkinsovej tvorby diváka strhne aj vďaka osobitému kurátorskemu konceptu Michela Delvilla. Tento popredný belgický básnik a hudobník je tiež editorom katalógu, jedinečnej monografie, ktorá prináša rôznorodé tvorivé pohľady medzinárodných vedeckých a umeleckých osobností na tvorbu Marca Atkinsa.

atkins-cover.jpg atkins-cover_ii.jpg

Pozoruhodná publikácia, ktorú aktuálne vydalo vydavateľstvo Univerzity v Liège, na stodvanástich stranách ponúka multidiskurzívne prístupy vybraného kolektívu pozvaných autoriek a autorov: Louis Armand, Brian Baker, Paul Buckley, Michel Delville, Sophie Gilmartin, Michael Hrebeniak, John Kinsella, Jock McFadyen, Rod Mengham, Jonathan Monroe, Clive Phillpot, Tadeusz Pióro, Evie Salmon, Nikki Santilli, Iain Sinclair a Martin Solotruk.

Na záver len dodajme, že tak Marc Atkins, ako aj Michel Delville boli hosťami Medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2014.

Viac informácií o Marcovi Atkinsovi nájdete na marcatkins.com

Ďalšie ohlasy na publikáciu:

culture.ulg.ac.be

wittert.ulg.ac.be

spectable.be

Krátku reportáž z výstavy nájdete na rtc.be


„... on už dlho čaká, ako stratiť rozum, nepísať, keď ruka natiahnutá do diaľky

zostáva jeho posledným slovom do večnosti snehu, a ona, vo vode, zmätená

zo všetkých odrazov seba, umiera na nadmieru vzdychov, obaja hynú,

v náhlom

sklamaní z nadčasovej krehkosti vzdušného zámku."

– Marc Atkins, úryvok básne Dvaja zahĺbení, v slovenskom preklade Martina Solotruka