Vyšla druhá básnická zbierka poetky Dimany Ivanovej

V októbri 2016 vyšla vo vydavateľstve Scalino v Sofii druhá zbierka poézie Dimany Ivanovej, účastníčke festivalu Ars Poetica 2013. Zbierka s názvom Abeceda túžob obsahuje ilustrácie francúzskeho maliara Yva Jacquiera. Každému ilustrovanému písmenu abecedy prináleží jedna báseň. Básnická zbierka tiež predstavuje jedinečný pokus o záchranu Cyriliky.

Ako píše profesorka teórie literatúry Sofijskej univerzity, Amelia Ličeva: „Stačí len ísť cestami, ktoré Dimana Ivanova v knihe ponúka – putovanie do minulosti cestami poézie, či európskymi mestami, cestami medzi zaľúbením a vášňou... Aby vznikali nové príbehy, aby sme videli neznáme kúty známych miest, aby sme počuli slová za mlčaním a rozhovory za pohybmi tiel, aby sme otvorili dlho neotvorené stránky kníh. Zbierka je napísaná koncepčne a erudovane. Taká je poézia autorky. Núti nás rozoznávať naše vlastné sny, pýtať sa, čo znamená byť mužom či ženou v dnešnom zmätenom svete, a niekedy, dokonca – prehovárať jazykmi, ktoré tak málo poznáme, hoci sme sa ich učili.“


Básnická zbierka Abeceda túžob a autorka Dimana Ivanova
autorka fotografií © Tonya Atanakova


Prezentácia básnickej zbierky sa uskutočnila v Art Foundation Gallery v Sofii, 16. októbra za prítomnosti autorky, prof. Ličevovej, vydavateľky Emilie Mirazčijzskej a ďalších básnikov, novinárov a prekladateľov.

Bratislavská prezentácia publikácie sa uskutoční v Bratislave, 9. novembra 2016, od 17.30, v Bulharskom kultúrnom inštitúte. V nasledujúcom kalendárnom roku 2017 je naplánovaná prezentácia knihy v Bulharskom inštitúte v Londýne.