Oslavy Medzinárodného dňa Frankofónie na pôde UNESCO

Oslavy Medzinárodného dňa Frankofónie na pôde UNESCO

Stála delegácia SR pri UNESCO v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži a Literárnym informačným centrom v Bratislave 17. marca 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie prezentáciu súčasnej slovenskej poézie v sídle UNESCO.

Stretnutie slovenského básnika Martina Solotruka a belgického poeta Guy Goffeta na pôde UNESCO bolo vhodnou príležitosťou predstaviť diplomatickej komunite UNESCO, zástupcom Frankofónnej skupiny pri UNESCO, ako aj širokej verejnosti, ukážky z tvorby slovenských básnikov. Básne Dany Podrackej, Erika Grocha, Rudolfa Juroleka a Jozefa Mihalkoviča v podaní bývalého riaditeľa Divadla poézie v Paríži Michela de Maulne a Gyu Goffeta umocnil hudobný doprovod v podaní slovenskej speváčky Andrey Buckovej.

SR je pozorovateľskou krajinou veľkej rodiny Frankofónie, ktorá v súčasnosti združuje 80 krajín. Francúzština je dnes 5. najviac používaným jazykom vo svete.

Zdroj: mzv.sk 18.3.2016

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 3. 2016, 00:00