Račianske srdce pre šíriteľov dobrého mena Rače

Račianske srdce pre šíriteľov dobrého mena Rače

Bratislavská mestská časť Rača bude oceňovať tých, ktorí prispeli k šíreniu jej dobrého mena a k jej rozvoju. Do 20. novembra môžu písomne do kancelárie starostu podávať svoje návrhy na nositeľov ocenenia Račianske srdce za tento rok poslanci a skupiny poslancov, poslanecké kluby a komisie miestneho zastupiteľstva.

Kritériom na ocenenie sú napríklad úspechy vo vedeckej, výskumnej, kultúrnej, športovej či pedagogickej oblasti, ale aj v oblastiach verejného a spoločenského života, v práci s deťmi a mládežou. Tiež sa bude hodnotiť schopnosť zorganizovať činnosť pri zveľaďovaní životného prostredia, pomoc občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, ale i mimoriadne činy pri záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt. Ocenenie si zaslúžia aj tí, ktorí poskytujú kvalitné služby v oblasti obchodu, verejného stravovania, občianskej vybavenosti, ale aj sponzori a ľudia aktívni v prospech humanitných cieľov. Informácie zverejnila mestská časť Rača na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Zdroj: bratislavskenoviny.sk

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 3. 2016, 00:00